حسین اویسی مدرس دروس عمومی

وبلاگی برای ارتباط با دانشجویان

معرفی کتاب
ساعت ٥:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٢ 

موضوعات کتاب الگوهای نوین یاددهی و یادگیری جلد1

برای تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۲۷۸۰۴۳۷۱ تماس بگیرید

کتابی مناسب برای معلمین و دانشجویان مراکز تربیت

 

معلم و دانشگاه ها و شرکت کنندکان در جشنواره

 

روش تدریس

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                  صفحه

مقدمه................................................................................................................6

ضرورت ایجاد تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری.........................................  7

راهنمای نگارش طرح درس............................................................................19

گام های يک طرح درس................................................ ........................................23

نمونه ای از تعیین هدف های کلی وجزیی و رفتاری ادبيات(1)...... ......................27

نمونه ای از تعیین هدف های کلی وجزیی و رفتاری فيزيک (1)....... ....................30

روش تدریس اعضای تیم......................................... .....................................33

مراحل روش تدریس اعضای تیم ...........................................................................35

نمونه روش تعلیمات دینی سال سوم دوره راهنمایی... ...........................................41

طرح درس مدني پايه ي چهارم ابتدایي.............. ....................................................47

طرح درس تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایي.............................................................45

طرح كارايي تيم..............................................................................................59

طرح درس جغرافيا پنجم ابتدايي..................................... .......................................61

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی................................. ....................................67

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی.......................................... ..................................73

روش روشن سازی طرز تلقی (برخورد).........................................................79

مراحل روش روشن سازی طرز تلقی........................... .........................................81

نمونه تدریس کارگاه آموزش روش های تدریس فعال............ .............................83

نمونه تدریس درس تاریخ سال سوم راهنمایی.......... .............................................88

طرح درس هديه هاي آسماني سوم ابتدایي.................. ..........................................91

طرح درس بخوانيم سوم ابتدایی............................. ................................................98

روش قضاوت عملكرد................................................................................. 106

نمونه تدریس کارگاه آداب کلاس آموزش قرآن ابتدایی و راهنمایی.................... 110

طرح درس هديه هاي آسمان سوّم ابتدایی...... .....................................................114 طرح درس بخوانیم سوّم ابتدایی............... ...........................................................118

روش بارش فکری........................................................................................122

مراحل روش بارش فکری.................................. ..................................................125

نمونه تدریس ملاک های ارزشیابی یک نمایش کلاسی................ .......................126

طرح درس هديه های آسمان سوّم ابتدایی................. ..........................................129

روش بدیعه پردازی یا نوآفرینی فکری..........................................................133

 

نمونه تدریس هدیه های آسمان چهارم ابتدایی................... .................................135 طرح درس علوم پنجم ابتدایی............................... ...............................................139

روش آموزش تعاملی گام به گام...................................................................145

نمونه روش تدریس کتاب آیین زندگی(اخلاق کاربردی)........ ............................146

روش دريافت مفاهيم....................................................................................153

طرح درس جغرافيا پنجم ابتدایي............... ......................................................... 154

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی............................... ....................................160

الگوي كاوش گري.......................................................................................166

طرح درس علوم پنجم ابتدایی......................... ....................................................167

روش قصه گویی..........................................................................................172

مراحل روش قصه گویی............................ ..........................................................174

نمونه تدریس تعلیمات دینی سوم راهنمایی............. ............................................176

روش تدریس ایفای نقش..............................................................................181

مراحل روش ایفای نقش................................ ......................................................182

نمونه تدریس تعلیمات دینی سوم راهنمایی................... ......................................184

روش تفحص گروهي....................................................................................191

طرح درس جغرافيا چهارم ابتدایي......................... ...............................................192

منابع.................................................................. ...................................................199


کلمات کلیدی:
 
انتشار کتاب
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٢ 

جلد دوم کتاب 

الگوهای نوین یاددهی و یادگیری

 

منتشر شد.

 

برای تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۲۷۸۰۴۳۷۱ تماس بگیرید.

 

فهرست مطالب جلد دوم

 

 

عنوان                                                                             صفحه

پیش گفتار..........................................................................................7

مهارت های اساسی زندگی..............................................................  9

توانایی اساسی مهارت های زندگی.....................................................11

اجزاي مهارت هاي ده گانه زندگي......................................................15

نقش فعالیت های مکمل و فوق برنامه در آموزش رسمی......................19

فعاليت هاي مکمل چيست؟...............................................................21

فعاليت هاي فوق برنامه چيست؟.........................................................22

تعريف مفاهيم فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه ..................................22

مهم ترين رويكردهاي حاكم بر تهيه برنامه هاي مكمل و فوق برنامه......25

اهداف و ضرورت هاي اجراي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه...........25

ويژگي هاي اساسي درطراحي و تدوين  فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه26

برخي از مفاهيم نگرشي، مهارتي و دانشي ..........................................27

قالب هاي پيشنهادي جهت طراحي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه.....27

ملاحظات اساسي در طراحي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه..............27

مراحل تهيه و تدوين فعاليت هاي مكمل.............................................28

مراحل تهیه و تدوین فعالیت های فوق برنامه......................................29

ارزشیابی از فعالیت های فوق برنامه...................................................29

برخی انتظارات اجرایی در مدارس.....................................................29

مسأله محوری در تهیه و تدوین فعالیت های مکمل و فوق برنامه.........30

روش تدریس ساخت گرایی.............................................................33

ساخت‌گرایی چیست؟.......................................................................34

مفهوم ساخت‌گرايي در آموزش... ......................................................35

مراحل روش ساخت گرایی...............................................................39

طرح درس روزانه پایه راهنمایی.........................................................40

روش تدریس شناختی......................................................................48

مراحل اجرای روش تدریس شناختی ........................... ....................51

طرح درس روزانه کارگاه آموزشی تاریخ تحلیلی اسلام........................53

الگوی حل مسأله.............................................................................61

ويژگي هاي الگوي حل مسأله............................................................62

راه هاي حل مسأله............................................................................64

محاسن الگوي حل مسأله..................................................................67

محدوديت هاي الگوي حل مسأله.......................................................68

طرح درس روزانه1 علوم تجربی پايه ي اوّل ابتدایی............. ..............68

طرح درس روزانه2 رياضي پايه پنجم ابتدایی     ............ ...................73

طرح درس روزانه3 حسابان پايه سوم دبير ستان...................................77

الگوی تفكر استقرايي........................................................................86

 مراحل روش تدریس.............................. .........................................87

طرح درس روزانه 1علوم تجربی يايه ي سوم ابتدایی ..........................9۷

طرح درس روزانه2  هندسه 1 پايه ي دوم دبيرستان............................ 97

طرح درس روزانه3 زبان انگليسي پايه ي دوم راهنمايي........................100

روش تدریس مبتنی بر بیان فکر.........................................................107

طرح درس روزانه 1 کارگاه آموزش روش های تدریس قرآن مقطع ابتدایی

طرح درس روزانه 2 کارگاه آموزش ویژگی های نوجوانی....................114

طرح درس روزانه 3 کارگاه آموزش روش های تدریس قرآن مقطع راهنمایی120

روش يادگيري اكتشافي....................................................................126

مراحل روش یادگیری اکتشافی...........................................................126

طرح درس روزانه شماره 1  رياضي پايه ي پنجم.................................127

طرح درس روزانه شماره 2 رياضي پايه ي چهارم ابتدایی.....................132

طرح درس روزانه شماره 3 رياضي1 پايه اول دبيرستان........................136

روش تدریس تفکر قياسي................................................................142

مراحل الگوي تفکر قياسي.................................................................142

طرح درس روزانه شماره 1 علوم تجربی پايه ي اوّل ابتدایي.................143

نمونه طرح درس روزانه شماره 2 ریاضی پايه ي سوم ابتدایي...............147

نمونه طرح درس روزانه شماره 3 ریاضی پايه ي پنجم ابتدايي..............151

روش تدریس پرسش و پاسخ ( روش سقراطي)............................... 155

مراحل روش تدریس پرسش وپاسخ...................................................156

طرح د رس روزانه 1 رياضي يايه ي اول ابتدایی..................................156

طرح درس روزانه 2 رياضي 2 پايه دوم دبيرستان.................................161

نمونه هایی از روش تلفیقی در مهارت معلمان...................................168

طرح درس روزانه اندیشه اسلامی 2...............................................................................169

جدول خلاصه نحوی اجرای فعالیت ها.........................................................................179

روش های آموزش انشا در قالب تجربه های مفید..........................................................180

نمونه تدریس به روش بدیعه پردازی...............................................182

طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی........................182

بارش فکری طرح درس روزانه علوم تجربي دوم راهنمايي............................190

منابع........................................................ ................................................194


کلمات کلیدی: